Velkommen

Hei, og velkommen til Provestor. Vi tilbyr tjenester innenfor forretningsutvikling, og innovasjonsstrategi.

Både gründere og etablerte bedrifter ønsker bistand utenfra for å kunne videreutvikle og realisere forretningsidèer. For etablerte bedrifter kan dette resultere i f.eks spin-off der nye idèer blir til ny virksomhet som kan legges i eget selskap. Provestor AS har mangeårig erfaring i ulike roller med å være diskusjonspartner, stille kritiske spørsmål, oppmuntre og bringe retning i utviklingsarbeidet. Se også tjenesteområde innen markedskartlegging, der Provestor kan gjøre utadrettet kartlegging og bringe videre resultater til både eiere, finansiører osv uten at dette er farget av interesser.