Styredeltakelse

Provestor har personressurs som kan gå inn og bistå i din bedrift. Bistand gjøres etter avtale, og så lenge partene finner det aktuelt å avtale.

Styrebistand;
Ekstern styreleder kan være hensiktsmessig for å profesjonalisere styrearbeidet, og ofte en fordel å ha ekstern styreleder i selskap eierskap er spredt på flere interessenter som f.eks er aktive og passive. Styrebistand gjerne i situasjon der selskapet kan ønske å trekke på bistand til management utover ren styrearbeid – f.eks arbeid med finansiering, strategiarbeid, partnerprosesser osv.


Managementbistand;
Innleid ledelsesressurs kan være som daglig leder, økonomi, likviditet og finansiering eller som prosjektleder for utviklingsprosjekt e.l. Managementbistand kan gjerne være som deltidsløsning.