Partnersøk strategisk/finansiell, kapitaltilførsel

Underveis i et utviklingsforløp avklares ofte behov for strategiske partnere for å sikre seg strategisk kompetanse, strategiske ressurser, markedsadgang osv.

Evt i kombinasjon med kapital, eller man søker en ren finansiell investor. Provestor bistår i diskusjon og rådgivning, verdivurdering og videre elementer i prosessen frem mot sluttføring.