Markedskartlegging

Gode idéer må realiseres i markedet.

Det er vesentlig å komme tidlig i gang med å kartlegge «hvem, hva, hvor» slik at man vet noe om hva markedet vil ha, særskilte ønsker om utforming, produktpakking/tilknytning av flere løsninger, hvor stort markedet er osv. Unngå å brenne knapp og dyrkjøpt kapital på utvikling som det viser seg at markedet kanskje ikke vil ha. Finansierer ønsker tidlig å høre hva markedet mener. Et slikt arbeid kan være tidkrevende, og om du utfører dette selv vil markedet vite hvem du/dere er. Provestor kan gjøre undersøkelser og arbeid i markedet for å avklare, og slikt arbeid kan evt være anonymisert slik du og din bedrift ikke blir identifisert på et uønsket tidlig stadium. Provestor lager gode rapporter slik at viktig informasjon og markedskompetanse blir overført. Se også tjenesteområde Forretningsutvikling og innovasjonsstrategi, Finansiering/utviklingsfinansiering, samt Partnersøk strategisk/finansiell, kapitaltilførsel og Markedsavklaring.