Referanser

Under følger utvalgte referansekunder vi har jobbet med.

Bistand forretningsutvikling, utviklingsfinansiering og rettet emisjon.

Forretningsutvikling, styreleder og markedsbistand.

Bistand forretningsutvikling og utviklingsfinansiering.

Rådgivning til styre og management.

Rådgivning til styre og management.

Bistand til management.

Management for hire, finance og HR & HSEQ manager.

Bistand forretningsutvikling og mulighetsstudie med økonomisk test.

Bistand forretningsutvikling.

Bistand forretningsutvikling kurs- og konferansesenter.

Management for hire, CFO, HR og forretningsutvikling.

Bistand fullfinansiering nybygg.

Bistand forretningsutvikling og utviklingsfinansiering.

Bistand salg av bedrift, solgt til ny aktiv eier.

Bistand salg av virksomhet, solgt til ansatte.

Rådgivning til styre og management.

We Make AS

Bistand styre salg av aksjepost i Tikkio AS.

Rovision AS

Forretningsutvikling, utviklingsfinansiering.

BL Innovation AS

Forretningsutvikling, utviklingsfinansiering.

Vigdis Industrier AS

Bistand til styre og management.

Areto Solution AS

Markedskartlegging.

Remvik & Standal AS

Styreleder og bistand til management.

Avila AS

Forretningsutvikling, utviklingsfinansiering.

Tilapia AS

Strategisk partner, styreleder, bistand management.

Fjord Aquaponics AS

Strategisk partner, management for hire.