Om oss

Både gründere og etablerte bedrifter ønsker bistand utenfra for å kunne videreutvikle og realisere forretningsidèer.

For etablerte bedrifter kan dette resultere i f.eks spin-off der nye idèer blir til ny virksomhet som kan legges i eget selskap. Provestor AS har mangeårig erfaring i ulike roller med å være diskusjonspartner, stille kritiske spørsmål, oppmuntre og bringe retning i utviklingsarbeidet. Se også tjenesteområde innen markedskartlegging, der Provestor kan gjøre utadrettet kartlegging og bringe videre resultater til både eiere, finansiører osv uten at dette er farget av interesser.

Kompetansebakgrunn:

- Siviløkonom 

- Bank, næringslivsfinansiering 

- Finance-manager/øk.sjef, HR-manager og HSEQ-manager 

- Senior rådgiver/daglig leder/partner 

- Salgsleder - Næringssjef/ass.rådmann 

- Management for hire 

- Styreverv